Mediacje


Zapraszam do kontaktu
Telefon 660 456 462 Nie odbieramy - ODDZWONIMY

Jakie zastosowanie mają mediacje?

Mediacje Nowy TargMediacje znajdują zastosowanie w wielu różnych dziedzinach prawa, począwszy od spraw administracyjnych, przez sprawy rodzinne, a na sprawach gospodarczych kończąc. Mediator sądowy, jakim jest Wojciech Gliściński, pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia.

Dzięki mediacjom strony mają większą kontrolę nad wynikiem sporu, a rozwiązanie jest zazwyczaj szybsze i mniej kosztowne niż tradycyjne postępowanie sądowe. Co więcej, mediacje często pozwalają na zachowanie dobrych relacji między stronami, co jest szczególnie ważne w przypadku konfliktów rodzinnych lub biznesowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha Gliścińskiego specjalizuje się w mediacjach na terenie Nowego Targu i całego Podhala, zapewniając profesjonalne usługi swoim klientom.

Podstawowe zasady mediacji

Mediatorzy przestrzegają określonych zasad mediacji, aby zapewnić, że proces jest sprawiedliwy, przejrzysty i skuteczny. Oto one:

  1. Zasada dobrowolności i zakaz wywierania przez mediatora nacisku na strony
  2. Zasada poufności
  3. Zasada bezstronności i zakazu pobierania przez mediatora dodatkowych korzyści wykraczających poza ustalone ze stronami wynagrodzenie
  4. Zasada bezpieczeństwa stron i dbania o zachowanie ich równowagi
  5. Zasada neutralności
  6. Zasada szybkości i efektywności postępowania
  7. Zasada czuwania przez mediatora nad zgodnością z prawem porozumienia osiągniętego przez strony

Mediacje Nowy Targ

Wojciech Gliściński jako doświadczony mediator w Nowym Targu gwarantuje przestrzeganie tych standardów, dążąc do zapewnienia najwyższej jakości usług mediacji dla swoich klientów.

Telefon ZADZWOŃ - Nie odbieramy - ODDZWONIMY