Porady prawne dla klientów biznesowych


Zapraszam do kontaktu
Telefon 660 456 462 Nie odbieramy - ODDZWONIMY

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych dla klientów biznesowych, podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych (urzędów, gmin) w szczególności w zakresie jak poniżej:

 • stała obsługa firm, podmiotów gospodarczych
  w siedzibie firmy w uzgodnionym czasie i terminie w celu bezpieczeństwa obrotu prawnego firmy lub doraźna w sytuacji wystąpienia problemu prawnego
 • obsługa jednostek samorządu terytorialnego
  w siedzibie Urzędu co zapewnia bezpieczeństwo prawne danej jednostki
 • obsługa prawna pracodawców
  umowy, regulaminy, kontrakty, zastępstwo pracodawcy przed Sądem
 • wezwania do zapłaty wraz z umieszczeniem dłużnika w rejestrze dłużników, windykacja należności
 • sporządzanie i opiniowanie umów
  z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego, procesu inwestycyjno-budowlanego
 • prawo zamówień publicznych
  specyfikacje, weryfikacja prawna i sporządzanie umów, odwołania
 • zastępstwo procesowe
  przed Sądami w sprawach gospodarczych o zapłatę i innych
 • dochodzenie wierzytelności
  z tytułu niezapłaconych czynszów z umów i innych
 • sprawy sądowe o eksmisję dłużników, prawo lokalowe
 • prawo spółdzielcze
  stała lub doraźna obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • udział w naradach, negocjacjach, mediacjach
Telefon ZADZWOŃ - Nie odbieramy - ODDZWONIMY