Porady prawne dla klientów indywidualnych

Pomoc prawna w Twoim zasięgu Radca prawny na Podhalu

Zapraszam do kontaktu
Telefon 660 456 462

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych dla klientów indywidualnych w szczególności w zakresie jak poniżej:

 • prawo i postępowanie administracyjne
  reprezentowanie klientów przed Sądami administra­cyjnymi i organami administracji publicznej, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, skargi na bezczynność organu, sporządzanie skarg do Sądu administracyjnego, proces inwestycyjno-budowlany, gospodarka nieruchomościami, umowy o prace projektowe, roboty budowlane i inne
 • sprawy pracownicze
  o zapłatę wynagrodzenia, odprawy pieniężnej, ekwiwalentu za urlop, odszkodowanie, przywrócenie do pracy, sprostowanie świadectwa pracy, odwołania od decyzji ZUS (renty, emerytury)
 • regulacja spraw związanych z prawem spadkowym
  stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, zachowek
 • sprawy o zapłatę
  o odszkodowanie, o zadośćuczynienie pieniężne, o wykonanie umowy, windykacja należności sądowa i pozasądowa
 • sprawy rodzinne – rozwód
  alimenty, separacja, podział majątku wspólnego i inne
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości
  uwłaszczenie, zasiedzenie, służebności, droga konieczna, wpisy do ksiąg wieczystych
 • sporządzanie i opiniowanie umów, negocjacje dotyczące umów
  najem, dzierżawa, pożyczka ,sprzedaż, dzieło, zlecenie, umowa przewozu, prawa autorskie, umowy spółek i inne
 • porady prawne, opinie prawne, informacje prawne
Telefon Zadzwoń