Radca prawny

15 lat doświadczenia gwarancją bezpieczeństwa prawnego

Zapraszam do kontaktu
Telefon 660 456 462 Nie odbieramy - ODDZWONIMY

Wojciech Gliściński

Radca prawny, mediator sądowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończoną egzaminem radcowskim i uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych pod nr Kr/Ns/346 (aktualny nr wpisu Kr-1950).Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wpisany na listę mediatorów stałych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego w szczególności o rozwód, separację, alimenty, kontakty z dzieckiem, ograniczenie jak i pozbawienie praw rodzicielskich. Sprawy rodzinne wymagają indywidualnego podejścia i zrozumienia a także znajomości orzecznictwa sądów rodzinnych i aktualnych przepisów prawa.

Współpracuje z instytucjami publicznymi w szczególności z urzędami oraz podmiotami prywatnymi świadcząc swoje usługi pomocy prawnej. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych( emerytury, renty). Reprezentuje klientów w postępowaniu cywilnym (przed Sądami powszechnymi), a także postępowaniu administracyjnym (przed organami administracji publicznej) i sądowo­administracyjnym (przed Sądami administracyjnymi).

W latach 2017 -2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Targu. Ponadto przynależy do Małopolskiego Forum Prawników Administracji Publicznej z siedzibą w Krakowie. W latach 2013-2016 był delegatem na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie IX Kadencji.

W 2014 r. ukończył studia podyplomowe z Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Polityki Gospodarczej. W 2020 r. ukończył szkolenie certyfikujące – mediator, prowadzone zgodnie ze standardami uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Wykonując zawód radcy prawnego poszukuje dla klientów optymalnych rozwiązań korzystając z nowoczesnych sposobów rozwiązywania sporów takich jak mediacja czy arbitraż.

Telefon ZADZWOŃ - Nie odbieramy - ODDZWONIMY