Radca prawny

15 lat doświadczenia gwarancją bezpieczeństwa prawnego

Zapraszam do kontaktu
Telefon 660 456 462

Wojciech Gliściński

Radca prawny, mediator sądowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończoną egzaminem radcowskim i uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych pod nr Kr/Ns/346 (aktualny nr wpisu Kr-1950).Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wpisany na listę mediatorów stałych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego w szczególności o rozwód, separację, alimenty, kontakty z dzieckiem, ograniczenie jak i pozbawienie praw rodzicielskich. Sprawy rodzinne wymagają indywidualnego podejścia i zrozumienia a także znajomości orzecznictwa sądów rodzinnych i aktualnych przepisów prawa.

Współpracuje z instytucjami publicznymi w szczególności z urzędami oraz podmiotami prywatnymi świadcząc swoje usługi pomocy prawnej. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych( emerytury, renty). Reprezentuje klientów w postępowaniu cywilnym (przed Sądami powszechnymi), a także postępowaniu administracyjnym (przed organami administracji publicznej) i sądowo­administracyjnym (przed Sądami administracyjnymi).

W latach 2017 -2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Targu. Ponadto przynależy do Małopolskiego Forum Prawników Administracji Publicznej z siedzibą w Krakowie. W latach 2013-2016 był delegatem na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie IX Kadencji.

W 2014 r. ukończył studia podyplomowe z Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Polityki Gospodarczej. W 2020 r. ukończył szkolenie certyfikujące – mediator, prowadzone zgodnie ze standardami uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Wykonując zawód radcy prawnego poszukuje dla klientów optymalnych rozwiązań korzystając z nowoczesnych sposobów rozwiązywania sporów takich jak mediacja czy arbitraż.

Telefon Zadzwoń